Teknik bilgiler

Son Eklenen Teknik Bilgiler

Buzağılarda Salmonellosis

    11.10.2018   Buzağılarda Salmonellosis   Salmonellosis (Salmonelloz) tüm sıcak kanlı hayvanlarda görülebilen, insanlara bulaşma potansiyeli olan, yüksek oranda bulaşıcı, ölümcül bir hastalıktır. …

İthalata İhtiyacımız Olmamalı 11.09.2018

11.09.2018                                                                                                                                      …

Buzağılarda Su Zehirlenmesi(Eylül 2018)

                                                                                                                                   …

BUZAĞILARDA IKINMA(Eylül 2018)

    28.09.2018   BUZAĞILARDA IKINMA   Buzağıların ıkınması hayvanı olduğu gibi, sahiplerini de çok üzen bir durumdur.  Sorunun çözümü için öncelikle doğru teşhis ve ona göre tedavi yapmak gerekir. …

Buzağılarda Su Zehirlenmesi(Eylül 2018)

                                                                                                                                   …

Zoonozlar

Hayvanlardan insanlara geçebilecek olan hastalıklara zoonoz adı verilir. Zoonozlar listesinde yer alanlar: Bakteriler, Mantarlar, Virusler, Protozoalar, Helmintler.  Bazı Zoonozlar: Kuduz, Toxocara canis, Trichopytosis-Kellik-Ringworm,…

Yavrunun Mumyalaşması (Ağustos 2016)

Mumyalaşma rahim içerisinde yavrunun ölüp, yavru sularının vücut tarafından emilmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Mumyalaşma çoğunlukla 3-8 aylık arası gebeliklerde oluşur.  En çok görüldüğü aylar 4., 5. ve…

Yemlerde Küflenme (Nisan 2013)

Yemlerde küflenme  bütün çiftlik hayvanlarında problemlere sebep olur.  Burada sadece geviş getirenler ile ilgili sorunlardan söz edeceğiz. Son yıllarda bir takım konular gündeme geldi.  Aflatoksin sözcüğü kullanılmaya…

Yem Katkı Maddelerinde Kullanılan Şifalı Bitkiler (Ocak 2013)

Şifalı bitkiler olarak bilinen birçok bitkinin özü veya yağı insanlarda gıda katkısı olarak kullanılmakta olduğu gibi, hayvanlarda da yem katkısı olarak kullanılmaktadır. Şifalı bitkiler ile çiftlik hayvanlarının beslenmesinde…

Yemleme İle İlgili Hata ve Problemler (Ocak 2011)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Kalitede Yonca Silajı Hasadı ve Hazırlama (World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock) (Eylül 2008)

Yüksek kalitede yonca silajı hasadı, yüksek kalitedeki kuru yonca hasadından biraz farklıdır.   En önemli fark, hasadı yapılan yoncalardaki nem seviyesi ile ilgilidir.  Yüksek kalitedeki kuru yonca, %85'lik kuru madde bulundururken,…

Yeni doğum yapan ineklerde sütün pik seviyesi nasıl tahmin edilir? Bunun önemi nedir?

İneklerin pik seviyesinin tahmini: -   Doğumdan sonraki 5.inci günde sağılan sütün 12-13 litre fazlası pik seviyesidir. Örneğin; doğumdan 5 gün sonra 20 litre süt veren bir inek 20+12/13=32-33 litre ile pik seviyesine ulaşacaktır.   Bu…

Yeni Doğanlarda IBR?a karşı korunmayı arttırmanın yolları

1. Genç sürüye (buzağılara) bakanların, büyük hayvanlarla işi olmamalı, buzağı bakıcıları büyük hayvanlarla uğraşmamalıdır. Böylelikle genç hayvanlara, portör hayvanlardan etken taşınmamış olur. 2. Genç hayvanların,…

Yemlik Okuma (ARALIK 2006)

Yemlik okuma sürü yönetimi tekniklerinden biridir. Her günün belli saatlerinde yemliklerin önünden yürüyerek yemlik içerisindeki durumu gözden geçirmek ve görülenleri değerlendirmektir. İyi bir gözlemci ve gördüklerini değerlendirmesini…

Yem Katkı Maddelerinde Kullanılan Bitki Özleri ve Esanslı Yağlar (Ağustos 2009)

Şifalı bitkiler olarak bilinen birçok bitkinin özü veya yağı insanlarda gıda katkısı olarak kullanılmakta olduğu gibi, hayvanlarda da yem katkısı olarak kullanılmaktadır. Şifalı bitkilerden çiftlik hayvanlarının beslenmesinde…

Yapılmalı

Hayvancılık işletmeleri, özellikle süt sığırcılığı işletmeleri, günleri telaş içerisinde geçen işletmelerdir. Bazen bu telaşlı günlerde bir takım işler ihmale uğrayabilir. Ancak bazı konular vardır ki ihmale uğradığında…

Yağda Çözünen Vitaminler

(A-D-E-K) A Vitamin (Retinol): normal görme fonksiyonları için gereklidir. Hücresel fonksiyonlar için, özellikle solunum, üreme ve sindirim organlarının epitel dokuları için en önemli vitamindir. Hastalıklara karşı direnç…

Veteriner Hekimlikte Otovaksin Uygulamaları (Ocak 2015)

Dökümanı görüntülemek için Tıklayınız

Veteriner Hekim Çağırın (Kasım 2014)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Verim Buzağıyken Başlar (Aralık 2013)

Sütçü ineklerde verim "süt verimi ve döl verimi" demektir.   Buzağı düve olacak, döl tutacak, doğuracak ve verime geçecektir.  Düve olana kadar yetiştiriciye bir gelir sağlamayacak, hatta, ilk laktasyonda ancak masrafları…

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yeni Düzenlemeler (Ocak 2012)

Veteriner tıbbi ürünlerde yeni düzenlemeler yapıldı ve yürürlüğe girdi.  Veteriner sağlık ürünlerini üretenler, ithal edenler, kullananlar, satanlar, dağıtanlar bu yeni yönetmelik ile "yeni bir hayata" başlayacaklar. Gıda,…

Vücut Kondisyon Skorları ve Açıklamaları

1.5 Bu ineğin vücut kondisyon skoru 1.5'tur ve anahtar indikatörleri göstermektedir. Her kaburga keskin ve belirgin olarak sırt kemiği boyunca görülmektedir. Kısa kaburgalar da tek tek ayrıca görülmektedir. 2.0  Vücut…

Veteriner Hekim Andı

* Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma, * Meslek sahibi olmamda bana emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma , sanatımı doğrulukla yapacağıma…

Ülkemizdeki Sığır Barınakları (Mart 2018)

Sığır barınakları nasıl olmalı ? Kuru, temiz ve konforlu olmalı.  Havadar olmalı.  Bu koşulların sağlanamadığı barınaklarda inek, buzağı, düve, dana barındırmak hayvanlara eziyettir. Eziyet ettiğimiz hayvanlardan…

Üretim Şart (Kasım 2017)

Her konuda olduğu gibi hayvancılık alanında da üretim şart. Sadece üretim yetmiyor, ürettiğimiz değerleri kaybetmemek de şart. Diğer yandan üretimi kısıtlayan bazı problemlerimizin olduğunu biliyor ve yaşıyoruz.  En çok…

Ülkemizdeki Holstein Irkı İnekler (Kasım 2014)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Üç Gün Hastalığı (Ekim 2012)

Dünya'da en çok Avustralya ve Afrika'da görülen bu hastalık ülkemizde de Güney ve Güneydoğu illerimizde görülüyor.  Hastalığa Ephemeral Fever veya  Bovine Ephemeral Fever ( BEF) adı da veriliyor. Ephemera kısa ömürlü bir…

Ülkelere Göre Sütçü İnek

Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

WMS Boğa Kızları Raporu (Haziran 2017)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Raporu (Haziran 2013)

(3-8 HAZİRAN 2013) Amaç:  Ziyaret edilen her işletmede barınaklar, hayvanları incelemek için yetkililerle birlikte dolaşıldı.  Özellikle döl verimini etkileyen sorunlar açısından koşullar incelendi.  Daha sonra da ineklerin…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2010)

Çiftlikteyken yemleme ve döl verimi gibi diğer konuları da görüştük. Birlikte inekleri gözlemleyerek bazı öneri ve yorumlar yapıldı.  Bu konular, bu raporda ele alınmaktadır. Bina İnşası: Binanın temel dizaynı, barınak…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Raporu (Temmuz 2009)

16 - 19 Temmuz 2009 Danışmanlık Raporu Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires Türkiye'deki ziyaretim esnasında pek çok ineği gözlemledim.  Gittiğimiz her yerde çiftçiler karlılıktan şikayet etmekte idiler. …

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Raporu (Mayıs 2009)

Danışmanlık Raporu Türkiye 20-24 Nisan 2009 Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires Çiftliklerdeki Sorunlar: Çiftliklere ziyaretlerimiz esnasında, sadece döl verimi değil çiftliğin karlılığını arttıracak…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Püskürtmeli Soğutucu Sistem ile İlgili yazısı (Mayıs 2009)

Sütçü Sığırlar için Kullanılan Püskürtmeli Soğutucu Sistem için Genel Öneriler Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires (20-23 Nisan 2009) Buradaki bilgiler, sütçü sığırlar için kullanılan püskürtmeli…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Sütçü İnek Sevk ve İdare Programı ile İlgili yazısı (Şubat 2009)

Sütçü İnek Sevk ve İdare Programı Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires Verimi yüksek olan ve kar sağlayan sütçü inek, doğru bir şekilde sevk ve idare edilmeli ve inekten en uygun zamanında en yüksek kar elde…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Kriz Döneminde Sürü Yönetimi ile İlgili yazısı (Ocak 2009)

Kriz Döneminde Sürü Yönetimi (Lindell Whitelock - Ocak 2009) Her yerde özellikle de süt sığırcılığı endüstrisinde 2009 zor bir yıl olacaktır. Hem A.B.D.'de hem de Avrupa'da pek çok düşüşler gözlenecektir.  Halen süt…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Ülkemizdeki sığır barınakları ile ilgili raporu (Nisan 2007)

Bina ve Barınaklarla ilgili Projeler: Bu ziyaret esnasında yeni çiftlik kurma ile ilgili ziyaretler yapıldı, kişilerle görüşüldü. Türkiye'de hala çiftçiler ve idareciler tarafından süt sığırcılığı işletmesinin nasıl…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Raporu (Kasım 2008)

Giriş & Genel Bakış: Türkiye'ye yapmış olduğum bu ziyaretim sırasında yine aynı sorunlar üzerinde tartışıldı.  Ancak benim amacım, kuru dönemdeki ineğin sevk ve idaresinin, inek performansı üzerinde nasıl etkili olduğu…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Raporu (Ağustos 2008)

Türkiye 4-7 Ağustos 2008 Lindell Whitelock World Wide Sires Teknik Danışmanı Giriş:  Türkiye'ye bu ziyaretimde, Konya Bölgesinde toplam 11 çiftlik ziyaret edildi.  Tüm çiftlikler birbirine benzer yapıda olup benzer idari…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Gözlem ve Önerileri (Mayıs 2005)

MAYIS 2005 Türkiye'de kaliteli kaba yemin bulunmaması süt sığırcılığı endüstrisinde giderilmesi gereken bir problemdir. Kaba yemlerin (yonca ve silajların) NDF ve ADF değerlerinin gerçek seviyesi bilinmeden hazırlanan rasyonlar…

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Brusellozun Eradikasyonu ile İlgili yazısı (Aralık 2008)

Brusellozun Eradikasyonu - Yapılabilir! Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires Visalia, Kaliforniya - ABD Brusellozun bir ülkede bulunması, sadece sığırcılık endüstrisi ekonomisi üzerine değil, aynı zamanda…

Topallık Verim Kayıplarına Yol Açar (Haziran 2018)

İneklerde topallık, problemin şiddetine göre, büyük ekonomik kayıplara yol açar. Topallık mecburi sürüden çıkarma sebebi olan, yani ineğin kasaba gönderilmesi ile sonuçlanan 3 ana sebepten biridir.  Kısırlık, memelerin körelmesi…

Theileriosis (Temmuz 2017)

Tayleriyoz (theileriosis)  sığırların kan paraziti hastalığıdır.  Etkeni Theileria annulata denilen bir hücre içi protozoon parazittir. Ülkemizde bundan daha hafif belirtilerle hastalık oluşturan Theileria mutans'ın varlığı…

Tetra Ağacı Yaprağı

  25.11.2015 Ulusal yayın yapan tarım kanalı Bereket TV'de haftada bir gün canlı yayınlanan "Hayvan ve Sağlık" isimli program yapıyorum.  Önceki hafta konumuz "Keçi ve Keçi Sütü"olarak seçilmişti.  Programda izleyicilerden…

Topal İnek

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Tarımsal Yayım Hizmeti (Eylül 2013)

Tarımsal yayım hizmeti tarihsel olarak ilk defa Çin'de başlayan, rehberlik, eğitim, yol gösterme, teknoloji transferi gibi konuları içeren uygulamaların bütünüdür. Ortaya çıkış amacı yokluk, kıtlık ve açlıkla mücadeledir. …

Tarım Önemlidir (Kasım 2009)

Tarım her zaman önemliydi, halen de önemlidir. Eski çağlarda avcı-toplayıcı olan insanoğlu tarım ile uygarlık adımlarını atmaya başlamıştır.  Atılan ilk adımlarda bugün ülkemiz sınırları içerisinde bulunan toprakların…

Toplu Süt Sağım Yerleri (Ekim 2009)

Çok lüks, her türlü konforu sağlayan bir otomobil düşünün. Kullanımı esnasında kurallara uyulmazsa kaza olabilir.  Başa dert açabilir.  Bugünlerde toplu süt sağım merkezlerinin oluşturulduğunu duyuyoruz.  Ortak sağım…

Türkiye'deki Sütçü ve Etçi Sığır İşletmelerindeki İzlenimlerim (Ocak 2008)

Lex Carter IDAHO-ABD (Ocak 2008) Türkiye'de sadece bir hafta kalmış olduğum için etçi ve sütçü sığır endüstrisi hakkındaki sınırlı bilgilerime dayanarak sonuçlar çıkarmanın adil olmadığını özellikle ilk başta vurgulamak…

Temel İmmunoloji Bilgileri

DOĞUŞTAN OLAN İMMUN SİSTEM KOMPLEMENT SİSTEM Komplement sistemi, serum proteinlerinin bir reaksiyon zinciri ile çalışır. Bu reaksiyon zincirinin başlıca etkisi, vücudun yaralanan veya bir enfeksiyoz ajan…

Şap Hastalığı İnsanlara Bulaşır mı ?

23.12.2015  Şap Hastalığı İnsanlara Bulaşır mı ? Çift tırnaklı hayvanların viral bir enfeksiyonu olan Şap Hastalığı "teorik" olarak insanlara bulaşabilir.  Ülkemize doğu illerimizden giren ve NEP 84 adı verilen yeni…

Şap Salgını (Aralık 2015)

16.12.2015 Şap Salgını Ülkemiz yine bir "Şap Hastalığı" tehdidi altında.   Ne yazık ki;  hastalık hızla yayıldı ve yayılma sürüyor.  Türkiye'nin en doğusundan en batısına, kuzey ve güney illerimize yayılarak…

Şarbon (Temmuz 2014)

Şarbon memeli hayvanların öldürücü bir hastalığıdır.  Evcil ve yabani memelilerde görülür.  Hastalığın diğer adı Anthrax'dır. Şarbon hastalığında kan ve organlar kömür rengi veya katran rengi bir hal aldığı için,…

Şap Hastalığı (DABAK) (Aralık 2008)

Çift tırnaklı hayvanlarda görülen, çok bulaşıcı VİRAL bir hastalıktır. Ülkemizde daha çok sığırlarda sorun olarak görülür. Ekonomik yönden çok büyük kayıplara sebep olur. Ticarete ve dış ticaretimize engeller yaratır. Ergin…

Sığırların John Hastalığı (Paratüberküloz) (Ağustos 2018)

Paratüberküloz özellikle sütçü sığırlarda görülen, süreğen ishal ve aşırı zayıflama ile ortaya çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Etkeni Mycobacterium avium subsp. paratuberculosistir (MAP).  Dünya çapında yaygındır. …

Süt - Yem Fiyat Sarmalı (Ağustos 2018)

Süt hayvancılığı sektörü süt - yem fiyat sarmalı içerisinde bocalamaya devam ediyor.  Kesif yem girdilerinin yüzde 65 oranında ithal olduğu ifade ediliyor.  Dolar ve Euro kurları yükseldikçe yemin zamlanması kaçınılmaz…

Sağımda Geçen Günler (Mayıs 2018)

Bir süt sığırcılığı işletmesinde süt verme süresinin uzaması istenen bir durum değildir.  Yabancı literatürde Days In Milk karşılığı DIM olarak ifade edilen, dilimizde SGG = Sağımda Geçen Gün veya SGS= Sağımdaki Gün…

Süt Sığırcılığında Genetik ve Çevre (Mart 2018)

Süt sığırcılığında ülkemizin bir genetik ilerleme yaşadığı yadsınamaz şekilde ortadadır.   Ancak; genetik yetenekler çevre koşulları ile ortaya çıkıyor, ya da ülkemizde olduğu gibi, ortaya çıkamıyor. Ülkelere göre,…

Spermalar ile İlgili Saha Çalışmaları (Mart 2018)

ABD'de boğa spermaları ile ilgili saha çalışmaları çok değerli bilgiler içeriyor.  Orada bunları yapmak kolay.  Kayıtlar doğru ve düzenli tutulduğu için spermaların vaadettiklerini çiftliklerde görme şansı rahatlıkla kontrol…

Süt Sığırcılığında Yonca Altın Kıymetindedir

Ama kurudaki ineklerde değil. Evet, yonca süt veren, sağılmakta olan inekler için en önemli kaba yemdir.  Diğeri de mısır silajı.  Ancak kuruya ayrılmış ineklerde aynı şeyi söyleyemeyiz.  Neden? Çünkü ortada süt yok. Sağılmadığı…

Suni Tohumlama Yaptırılması Desteklenmelidir (Eylül 2017)

Son zamanlarda inek ve düvelere suni tohumlama yaptırmayıp boğaya çeken hayvan sahiplerinin çoğaldığını duyuyoruz.  Suni tohumlama hayvanlarda ırk ıslahını sağladığı kadar, hayvan hastalıklarının, özellikle de zoonoz…

Sıcaklık, Kuru Madde Tüketimi, Süt Verimi (Eylül 2017)

Sıcaklık,  Kuru Madde Tüketimi , Süt Verimi.. Sıcaklık Tüketilmesi Gereken Kuru Madde Mevcut Kuru Madde Tüketimi Süt Verimi 20 18.1 Kg 18.1 Kg 26.9 Kg 25 18.3 Kg 17.6 Kg 24.9 Kg 30 18.9 Kg 16.9 Kg 22.9…

Sığırların Pembe Göz Hastalığı (Eylül 2017)

Sığırların gözlerinin kızarmasına ve gözyaşı akıntısına sebep olan bu hastalığa pink eye = pembe göz hastalığı adı verilmiştir.  Literatürdeki adı Enfeksiyöz Bovine Keratokonjunctivitis (IBK)'tir. Hastalık etkeni Moraxella…

Süt Sığırcılığı İle Uğraşanlar (Ağustos 2017)

Süt sığırcılığı ile uğraşanlar aslında nelerle uğraşırlar? İlk başta bunun yanıtı; ineklere uygun miktar ve kalitede yemler verip, sütünü iyi fiyatla satabilmektir.  Ama işin içindekiler bilirler ki; uğraşılacak birçok…

Sığırların Kanlı Bağırsak Hastalığı (Temmuz 2017)

Sığırlarda ve çoğunlukla sağmal ineklerde görülen, ölüm ihtimali yüksek bir hastalıktır. Dünya'da ilk defa 1991 yılında rapor edilmiştir. Hastalık Kanlı Bağırsak Sendromu (HBS=Hemorragic Bowel Syndrome), Jejunal hemorrhage…

Sığırlarda Nitrat Zehirlenmeleri (Temmuz 2017)

Sığırlar normal miktarda nitratı sindiren ve proteine çevirebilen hayvanlardır.  Geviş getirenlerin işkembesinde bulunan bakteriler nitratı nitrite, sonra amonyağa, amino asitlere ve proteine dönüştürürler. Ancak çeşitli sebeplerden…

Sığır İthal Ettiğimiz Ülkeler (Mayıs 2017)

Ülkemize kırmızı et yetmedi.  Besiye uygun dana ithal ettik.  Sonra kesimlik dana, sonra da et ithal ettik.  İthalata devam ediyoruz.  Besiye uygun danaların fiyatları halen çok yüksek. Şöyle bir bakarsak;  ithalat yaptığımız…

SOP (Nisan 2017)

Standard Operating Procedure kelimelerinin kısaltılmışı olan SOP her işletmede kullanılması gereken bir yöntemdir.  Tercüme edersek; standart işletme yönetimi veya standart işlemler diyebiliriz. SOP tüm işletmelerde olduğu…

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gezinti Alanları (Mart 2017)

Süt sığırcılığı işletmelerinde son yıllarda, kapalı, duvarlı ve gezinti alanı bulunan çok sayıda barınak yapıldığını gözlüyoruz. Bu tip barınak yapıları ancak; içinde hayvan yokken iyi gibi görünen, içine hayvan…

Sığırların Öldürücü Nezlesi (Mart 2017)

Sığırların viral bir hastalığıdır.  Hastalığa Sığırların Gangrenli Nezlesi,  Malignant Catarrhal Fever, Coryza Gangrenosa bovum veya kısaca Koriza adı verilmektedir. Hastalığın bulaşması kuzu ve koyunlar vasıtasıyla…

Sığır Barınaklarında Aydınlatma (Ocak 2017)

Sığır barınaklarında aydınlatma hem barınak içindeki hayvanlar, hem de işletmede çalışanlar için gereklidir.  Aydınlatma, bilindiği gibi, gün ışığından yararlanma ve ışıklandırma şeklindedir. Işığın melatonin…

Sığırlarda Kış İshali (Aralık 2016)

Sığırlarda birdenbire süt azalması, iştahsızlık, kanlı, sulu dışkı ile ortaya çıkan bir hastalıktır.  En çok kış aylarında ortaya çıktığı için "Kış ishali, Kış dizanterisi"  olarak isimlendirilmiştir. Hastalık…

Suyu Yeniden Anlamak

Canlılarda suyun önemini bilmeyen yoktur.  Hayvan beslemede ise protein, enerji, kuru madde, lif gibi konular arasında suyun önemi bazen unutuluyor.   Rasyon, yem formülü gibi konular görüşülürken su akla gelmiyor.  Hâlbuki su…

Sağım Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir ? ( Kasım 2016 )

İneklerin sağımı süt sığırcılığı çiftliklerinin en önemli konusudur.  Sağımdaki dikkatsizlikler, kurallara uymama, ihmaller sonunda "mastitis" olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bakınca "meme yangısı = mastitis" olaylarının…

Süt Sığırcılığında Hastalık Maliyetleri

ABD'de tarım ve hayvancılık alanında çok önemli çalışmaları olan Cornell Üniversitesinin hesaplamalarına göre bazı önemli hastalıkların maliyetleri şu şekilde belirtilmiş; sonun ( eşin) atılamaması 275 USD ( Dolar), …

Süt İnekçiliğinde Kimler Kar Eder ? ( Eylül 2016 )

Tabii ki sütünü iyi fiyata satıp, yemi ucuza maleden kâr eder. Ama bunlar genellikle sütü üretenin elinde olmayan durumlardır.  O zaman,  tamamen süt fiyatı ve yem fiyatına bel bağlamak "sürdürülebilirlik" ve kârlılık…

Sığırlarda Kronik Karın Şişkinliği (Eylül 2016)

Sığırlarda karın şişkinliği çok çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan bir durumdur.  Sol tarafta, yani sol açlık çukurluğu adı verilen bölgede oluşan şişkinlikler bir takım yöntemlerle tedavi edilebilirler. Eğer…

Sığırcılıkta Sürü Yönetiminin Temel İlkeleri (Temmuz 2016)

Sürü yönetiminin dört temel ilkesi vardır ki, bunlara uyulmazsa sürüyü kesinlikle yönetemeyiz. 1-Kuru,  2- Temiz, 3- İyi kayıt , 4- İyi gözlem Birbirinden ayrılmaz bu ilkelere uymayan işletmeleri izlediğimizde başarılı…

Sütçü Keçi Irkı: Alpin (Temmuz 2016)

Sütçü keçi ırklarından biri de Alpine (Alpin) keçisidir.  Fransa ve İsviçre Alplerinden köken alan Alpine ırkı keçilerin tarihsel gelişiminde, günümüzden 11-12 bin yıl önce şimdiki İran dağlarında yaşayan yaban keçilerinden,…

Sürü Korelasyonu (Mart2016)

04.03.2016 Sürü Korelasyonu:  Sütçü sığır işletmelerinde ideal sürü korelasyonu şöyledir; Toplam yüz adet ineği olan bir çiftlikte 83 adet sağılan, 17 adette kuruda inek olur.  Sağılmakta olan 83 adet ineğin sağım…

Size Tanıdık Geliyor Mu ? (Şubat 2016)

    15.02.2016 Size Tanıdık Geliyor mu ? İneklerin dört gizli derdi vardır.  Sahiplerine sorulduğunda çoğunlukla bu hastalıkların veya bu sorunların ineklerinde olmadığını söylerler.  Çünkü, adı üstünde, gizli…

Süt Sığırcılığında Kriz Fonu (Şubat 2016)

15.02.2016                                         Süt Sığırcılığında Kriz Fonu Süt sığırcılığı sektörü her beş yılda bir büyük krizlerle karşılaşıyor.  Demek ki; bile…

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Karnesi (Ocak 2016)

                                                                                                                                …

Somatik Hücre ( Ocak 2016 )

    15.01.2016 Somatik Hücre Süt sığırcılığında yaşanan sorunlardan biri de mastitis yani, meme yangısıdır.İki çeşit meme yangısı söz konusudur.  Klinik (görünen) ve subklinik (gizli). Klinik meme yangısı çevresel…

Süt Sığırcılığı İşinde Ayakta Kalabilmek (Kasım 2015)

 27.11.2015 Şimdi buna "sürdürülebilirlik" diyorlar.  İngilizce ?den tercüme sürdürülebilirlik her zaman süt/yem paritesine bağlanan bir terim olarak kullanılıyor.  Süt/yem paritesi 1/1.5 olduğunda, yani 1 Litre süt parasıyla…

Süt Sığırcılığında Dört Önemli Rakam

27.10.2015  SÜT SIĞIRCILIĞINDA 4 ÖNEMLİ RAKAM Süt sığırcılığının en önemli girdilerinin yem, işçilik ve enerji maliyetleri olduğunu biliyoruz.  Bazı dönemlerde süt fiyatları düşüyor, kriz yaşanıyor.  Böyle…

Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi İlkeleri

Süt sığırcılığının amacı süt üretmek, aracı ise yavru elde etmektir. Çünkü, yavru olmayınca süt de olmaz. Süt sığırcılığının karlı olabilmesinin temel koşulları yılda bir sağlıklı yavru elde etmek ve 305 gün…

Süt Sığırcılığı Çiftliklerinde Loğusa Takip Programı

  24.08.2015             Süt Sığırcılığı Çiftliklerinde Loğusa Takip Programı Loğusa takip programı ABD?de yaygın olarak uygulanan, yararlı olduğu kanıtlanmış bir programdır. Doğum padoğundan,  loğusa…

Süt Sığırcılığı Çiftliklerinde Maliyet Kontrolü (Ağustos 2015)

   11.08.2015 SÜT SIĞIRCILIĞI ÇİFTLİKLERİNDE MALİYET KONTROLÜ Genel olarak çiftliklerde "maliyet kontrolü"  yapalım dendiğinde akla hep "en ucuz girdileri alalım, maliyetleri azaltalım" fikri gelir.  Gerçekten öyle…

Süpriz Oynamak

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Sığırcılık İşletmelerinde Yatırım

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Sütçü İneklerde Potasyum'un Etkisi (Şubat 2015)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Sürümetre (Ocak 2015)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Sürünün Genetik Planı (Aralık 2014)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Sığırcılık İşletmelerinde Silajın Önemi (Ekim 2014)

Yıllar içerisinde silajı, silajın önemini öğrendik.  Giderek doğru silaj yapmayı ve ineklere kaliteli silaj yedirmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Silaj, başka bir deyimle ot turşusu sığırcılık için ve özellikle süt sığırcılığı…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları (Ekim 2014)

Koruyucu hekimlik uygulamaları sürü yönetiminin en önemli bölümüdür.  Buna yurt dışındaki çiftliklerde proaktif çalışma adını veriyorlar.  Bizdeki uygulamalar henüz reaktif uygulamalar halindedir.  Yani; her şey olup bittikten…

Sığırcılıkta İhtisas Çiftlikleri (Ağustos 2014)

ABD'de her konuda olduğu gibi uzmanlaşma, branşlaşma hayvancılık işletmelerinde de gayet yaygındır. Sığırcılık işletmeleri branşlarına ve uzmanlık alanlarına göre 7 ana kategoride çalışmalarını sürdürmektedir. *Buzağı…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Sürü Yönetimi İlkeleri (Temmuz 2014)

Süt sığırcılığı ile uğraşan çiftliklerin başarısı "Sürü Yönetimi" uygulamalarında gizlidir.  Geniş bir konu olan sürü yönetimi uygulamalarının vazgeçilmez ilkeleri vardır.  Bunlar doğru yapılırsa, ihmal edilmezse…

Sıcaklık Stresinde İneğin Başına Neler Gelir? (Haziran 2014)

İneklerin işkembeleri bir enerji üretim ünitesidir.  Hiç sönmeyen bir kalorifer kazanı gibi sürekli çalışır ve metabolik ısı üretir. Sıcak havalar ineklerin strese girmelerine sebep olur.  Ortam sıcaklığı 24°C'nin üzerine…

Sütçü Sığır Irkları Terminolojisi (Haziran 2014)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Sütçü Sığır İşletmelerinin Karnesi (Mayıs 2014)

Sütçü sığır işletmelerinde bir yıl boyunca sürüden zorunlu çıkarmaya sebep olan durumlar kayıt altına alınırsa "Yıl Sonu Karnesi" ortaya çıkar.  Bu karne ortaya çıktığında işletmenin zayıf yönleri belirlenmiş olur.…

Sütçü Çiftliklerde Stres Yönetimi (Şubat 2014)

Stres rahatı, konforu, huzuru ve günlük rutin yaşamı bozan her şeydir. İnsanlar koskoca ineklerin strese girebileceğine pek ihtimal vermiyorlar. Ancak; bunca verim beklediğimiz inekler son derece duyarlı hayvanlar olup, derhal strese…

Sığır Irkları (Mart 2014)

Dünyada çok çeşitli sığır ırkları vardır. Ülkemizde de bu ırklardan bazıları ile, yerli ırklarımız mevcuttur. Ülkemizdeki yerli ırkları sayarsak; Yerli Kara, Bozırk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Güneydoğu Anadolu Kırmızısı,…

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Antibiyotik Kullanımı (Ocak 2014)

Antibiyotik kullanımı ülkemizde yaygın boyutlardadır.  Kalıntı sorunu artmakta olup, ileride insan hekimliğinde kullanılabilecek antibiyotik kalmayacaktır.  Hatta bilim adamları bazı antibiyotiklerin kesinlikle veteriner hekimlikte…

Sığırlarda Kış Beslemesi (Kasım 2013)

Kış geliyor.  İnekler için aslında daha az stresli havalar geliyor.  İnekler ısı stresinden kurtuldular.  Ancak; ısı stresinden dolayı oluşabilecek problemler ise kışın ortaya çıkacak.  Ayak hastalıkları, topallık ve…

Sığırlarda Afrika Hastalığı (Eylül 2013)

Ülkemizde şimdiye dek görülmeyen bu hastalık güney doğu bölgemizde görülünce basın tarafından Afrika Hastalığı adı verildi. Asıl adı "Sığırların Nodüler Ekzantemi" dir.  İngilizce olarak "Lumpy Skin Disease"  diye…

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gübre Yönetimi (Eylül 2013)

Sığırların idrarı, dışkısı ve bir kısım yataklık malzemesinin karışması sonucu ortaya çıkan atıklar gübreyi oluşturur.  Gübre yönetimi hem çıkan gübrenin uzaklaştırılması, hem de, eğer kullanılacaksa, bitki yetiştirmede…

Sığırlarda Suni Tohumlama (Eylül 2013)

Suni tohumlama bir gebe bırakma yöntemi olup, kızgınlıktaki ineğin rahmine boğa spermasının, özel bir aletle, bırakılmasıdır. Üstünlüğü kanıtlanmış boğaların tohumları kullanılırsa suni tohumlama bir "ırk ıslahı…

Simmental Sığır Irkı (Haziran 2013)

İsviçre kökenli bir sığır ırkı olup, daha sonraki yıllarda İsviçre'ye komşu ülkelerde yaygınlaşmıştır.  Avrupa'da kırmızı -beyaz veya sarı- beyaz alaca renkli bir ırk olarak bilinir.  Ancak; ABD'de etçi ırk olarak…

Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Suyun Kalitesi (Mayıs 2013)

Sığırcılık işletmelerinin kuruluşu safhasında mutlaka "su analizi" yaptırılmasını, işletme esnasında da periyodik olarak suların tahlilini öneriyoruz.  Çoğunlukla ihmal edilen bu tahliller ancak, başa bir dert gelince akla…

Soru - Cevap (Küflü Yem, Sıcaklık Stresi, Süt Verimi Artışı) (Tahir S. Yavuz) (Mayıs 2013)

1.Hayvanların aldığı hormonlu yemler sütü etkiler mi? Cevap: Süt ineklerinin yemlerinde bir hormon mevcut değildir. Dolayısıyla böyle bir soru yersiz olur. Ancak süt ineklerine verilen silaj, ot, yonca ve tane yemlerden gelen küfler,…

Sürü Yönetiminde Veteriner Hekimin Rolü (Şubat 2013)

Hayvancılık işletmelerinde birçok problem zaman zaman söz konusu olabilir. Ancak; işletmelerin en zorlu hastalığı kötü yönetimdir. Sürü yönetimi bir bütündür.  Yemlemeyi, sağlığı, barınak konforunu, stres yönetimini,…

Süt Sığırcılığına Yatırım Yapılır mı? (Kasım 2012)

Süt ve süt ürünleri ile et en önemli gıdalardır.  Bu hayvansal protein kaynaklarının yerini alabilecek başka gıdalar yoktur.  İnsanların hayvansal protein almaları gerekir.  Çocukların, kadınların ve hamilelerin hayvansal…

Sağımcı (Eylül 2012)

Atalarımız "Ayak yoksa, at yok" derlermiş.  Özellikle Kadim Türk Kültüründe bu söz çok önemliymiş.  Giderek bu söze bir ilave geldi.  Meme yoksa, inek yok. İnekler işkembeleri, ayakları ve memeleri sağlam olduğu sürece…

Süt Sığırcılığında Tasarruf Önlemleri (Eylül 2012)

Süt sığırcılığı işletmeleri bazı gider kalemlerinden tasarruf edebilirler mi?  Bu giderler içerisinde herkesin bildiği gibi en önemlisi yem gideridir.  Yem giderlerinden kesinlikle tasarruf edilmez.  Yem giderlerinden tasarruf…

Süt ve Yemin Fiyat Dengesi (Haziran 2012)

Yıllardan beri konuşulan bu konu halen konuşulmaktaysa, henüz uygun bir çözüm bulunamamış demektir.  Zaten basit bir çözümü olsaydı bugüne dek olumlu sonuçlar alınması sağlanabilirdi. Süt ve yem piyasası hakkında görüş…

Suni tohumlama esnasında oksitosin kullanılması gebelik oranında bir artış sağlar mı? (Soru-Cevap) (Mayıs 2012)

SORU: Suni tohumlama esnasında oksitosin kullanılması gebelik oranında bir artış sağlar mı? CEVAP: Oksitosinin yarı ömrü iki dakikadır.  Uygulandıktan sonra %50'si metabolize olmaktadır.  Bu nedenle vücutta kalış süresi…

Schmallenberg Hastalığı (Şubat 2012)

Yakın zamanda Kuzey Avrupa'da bir takım kuzu ve buzağılar anormal biçimde doğmaya başladılar.  İnceleyen bilim adamları bu hastalığın bir virus tarafından oluşturulduğunu saptayarak, ilk görüldüğü kasaba olan Schmallenberg'in…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Aşılama ve Koruyucu Hekimlik Programı (Aralık 2011)

Süt Sığırcılığı yapan işletmelerde buzağıların, danaların ve ineklerin sağlıklarının korunmaları bir "koruyucu hekimlik programı"yla mümkün hale gelir.  Korumak ucuz ve garantili, tedavi ise pahalı ve zordur.  Tedavi…

Sıklıkla Karşılaştığımız Buzağı Hastalıkları (Aralık 2011)

Buzağı İshalleri: Yeni doğan buzağıların ishalleri sık görülen, çoğunlukla çaresiz ve ölümcül bir problemdir. Gerekli önlem alınmamış sürülerde buzağılar belirti göstermeksizin, aniden ölürler veya ishal belirtisi…

Sonbahar ve Kışa Girerken Sığırcılıkta Yapılması Gerekenler (Kasım 2006)

Sığırcılıkta mevsimin sonbahar ya da kış olmasının alınması gereken önlemler açısından büyük bir önemi yoktur.  Zaten sistemli olarak aşılamaların, parazit mücadelesinin, dezenfeksiyonların yapılması gerekir. Barınaklarda…

Şap Hastalığı (Mart 2011)

Şap hastalığı ülkemizde sık sık görülen viral bir enfeksiyondur.  Ağız, ayak ve memelerde yaralarla ortaya çıkar. Önce kabarcıklar kendini gösterir.  Kabarcıklar sıyrılarak yaraya dönüşür. Şap hastalığı bugünlerde…

Süt Ucuz, Yem Pahalı (Mart 2011)

Sığırcılık sektörünün en büyük problemi olarak karşımıza çıkan sütün ucuz, yemin pahalı olması konusunda sektörün devletten birçok beklentisi vardır.  Çiğ süt iyi fiyata satılırken bile süt üreten çiftçiler bir…

Süt ve Besi Sığırcılığı Yatırımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler (Mart 2011)

Süt veya besi sığırcılığı işletmesi kurmayı planlayan bir girişimci nelere hazır olmalı, neleri göze almalıdır? Yatırım yapılırken ileride işletme ile ilgili konular düşünülerek hareket edilmelidir.  Yatırım safhasında…

Süt Sığırcılığında Yemleme Programları (Eylül 2010)

Süt sığırcılığı yapan işletmelerde yemlemenin önemi verimle, verimlilik ömrüyle birebir ilişkilidir.  Verim deyince süt miktarı ve süt yağı oranı akla geldiği gibi, buzağı verimi yani döl tutma konusu da akla gelmelidir. …

Süt Tanıtım Grubu Kurulmalıdır (Ekim 2009)

Süt; inekler (aynı zamanda koyun ve keçiler) tarafından insanlığa sunulmuş en değerli armağandır.  Herkes için yararlı olan bu değerli üründen ülkemiz insanları yeterince yararlanamamaktadır.  Bilindiği gibi süt tüketimimiz…

Süt Tüketimi Toplum Sağlığıdır (Eylül 2009)

Süt; inekler (aynı zamanda koyun ve keçiler) tarafından insanlığa sunulmuş en değerli armağandır.  Herkes için yararlı olan bu değerli üründen ülkemiz insanları yeterince yararlanamamaktadır.  Bilindiği gibi süt tüketimimiz…

Serbest Erişimli Yemek Sodası (Sodyum bikarbonat) (Temmuz 2009)

Sütçü sığır işletmelerinde yemliklerin belli yerlerine ineklerin serbestçe erişip yalayabilecekleri şekilde sodyum bikarbonat (yemek sodası) koymak son derece büyük yararlar sağlamaktadır. Özellikle gizli (subakut, subklinik)…

Sağım, Sağım Hijyeni, Çiğ Sütün Saklanması (Temmuz 2009)

Süt sığırcılığı yapan işletmelerin kendi üretimlerinin başarısı için ve ürettikleri sütü işleyenlerin elde ettikleri, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin kalitesi için dikkat etmeleri gereken bazı kurallar vardır. Süt…

Sütçü Keçilere Suni Tohumlama (S.T.) Yapılması (Mayıs 2009)

Sütçü Keçilere Suni Tohumlama (S.T.) Yapılması GİRİŞ Suni tohumlama (S.T.), spermanın bir tekeden alınarak, dişi keçinin döl yatağına konulma aşamalarını kapsar.  Dişi keçiler, taze sperma veya ticari olarak mevcut…

Synchrotest

"SYNCHROTEST" sığırlarda kan üre-nitrogen düzeyinin belirlenmesi için kullanılan bir saha testidir. Sütte uygulanabilir olması testi son derece pratik bir hale getirmektedir. Sığırın veya sürünün besleme düzeyini, beslemedeki…

Sütte Temiz Olmayan Koku Problemlerinin Önlenmesi (Nisan 2008)

Bazı çiftliklerin süt örneklerinin, tadıldıklarında hoş olmayan, kirli bir kokusu vardır.  Bu sorun daha çok kış aylarında meydana gelir.  Çoğunlukla, silaja benzeyen abzorbe olmuş bir koku gibidir.  İneklerin soludukları…

Sütte Somatik Hücre Sayısı Nasıl Düşürülür? (Temmuz 2007)

Bu soru başka şekilde de sorulabilirdi. Somatik hücrenin yüksek olması nasıl önlenir? Koruyucu hekimlik hizmetlerine önem veren işletmeler için böyle sormak daha doğrudur. Sütte somatik hücre meme iltihabının özellikle gizli…

Sütçü Sığırlarda İkizlik Durumu (Aralık 2008)

Soru: Düvelerimden birisi, ilk buzağılamada ikiz buzağı doğurdu (bir dişi ve bir erkek).  Buzağılar doğumdan hemen sonra öldüler.  Bu düvenin tekrar ikiz doğurma olasılığı nedir?  İkiz buzağılamayı önlemek için ne…

Sütçü Sığırlarda Klinik Mastitisin Karaciğer Yağlanması ile İlişkisi

Mutlu Sevinç, Abdullah Başoğlu, Ahmet Semacan, İsmail Şen, Murat Boydak (S.Ü. Veteriner Fakültesi) Çalışma Özeti: Mastitisli sığırların önemli bir kısmında karaciğer yağlanmasının da belirlenmesi, hastalıkla karaciğer…

Sütçü Sığırlarda Enfeksiyöz Yavru Atma Sebepleri

BVD IBR Neospora caninum Leptospirosis (Leptospira hardjo bovis = Leptospira borgpetersenii serovar) Trichomoniasis Vibriosis (Camphylobacter) Brusellosis Mavi dil Akabane Listeriosis (Listeria monocytogenes) Mycoplasma - Ureaplasma…

Sütçü Sığırlarda Dönemsel Besleme (KASIM 2006)

İneklerin süt verimlerinin genetik olarak arttırılması sonucunda, onlara gösterilen özenin de arttırılması gerektiği artık bilinen bir gerçektir. Bu özenli bakımın başında inek konforu ve uygun besleme teknikleri gelir. Yüksek…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Östrus Senkronizasyonu

Östrus senkronizasyonu kızgınlıkların toplulaştırılması anlamına gelir. Kızgınlık döngüsü ineklerde normal yoldan vücudun salgıladığı hormonlarla oluşur. Bu döngüye dışarıdan hormon vererek müdahale etmeye, yani üremenin…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Önerilen Çözümler (OCAK 2007)

1.Hata : Saman :  Saman özellikle süt vermekte olan ineklerde hiç kullanılmamalıdır.  Süt veren inekler daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar.  Saman hem yem alımını kısıtlayan, hem de içerisindeki lignin ile sindirimini zorlaştıran…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Sağlık Standartları (KASIM 2006)

Yüksek verimli sütçü ineklerde doğumu takip eden sağlık problemlerinin görülme sıklığı ile ilgili yapılan istatistiksel çalışmalarda bir takım veriler elde edilmiştir. Ülkemizdeki sürülerde bu tip kayıtların tutulma…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Göstergeler ve İpuçları (Haziran 2007)

Süt sığırcılığı yapan çiftliklerde bazı tahlil sonuçları ya da hayvan davranışları çiftlikteki problemlerin habercisi olur. Eğer bunlar iyi gözlemlenir ve değerlendirilebilirse var olan ya da gelmekte olan problemin farkına…

Sütçü Sığır İşletmelerinde Döl Verimi Düşüklüğü Sebepleri ve Kritik Kontrol Noktaları

Bir işletmede gebelik elde etme oranı düşükse, aşağıdaki konular gözden geçirilmelidir. 1-Kızgınlık tespiti doğru yapılıyor mu? Bu işleme yeterli zaman ayrılıyor mu ? Kızgınlıkta primer belirtilere ya da sekunder belirtilere…

Sütçü İnekleri Besleme Programlarında Lifin (Selüloz) Rolü (Lindell Whitelock, Teknik Danışman - World Wire Sires) (Nisan 2007)

Lindell Whitelock, World Wire Sires'ta teknik danışmanıdır ve dünyanın dört bir yanından 70'in üzerinde ülkede süt sığırı çiftçileriyle çalışmıştır. Geçtiğimiz 3 yıl içinde, Türkiye'deki süt sığırı çiftçileriyle…

Sütçü İneklerde Kızgınlık Belirtileri (Mart 2008)

S.T için Çok Erken Zayıf Mükemmel Zayıf S.T için Çok Geç 0 saat 18. saat 28. saat   İneğin üzerine atlanmasına izin vermesinden 6-10 saat öncesi Kızgınlığın başlaması=ineğin…

Süt Yağında Azalma (Temmuz 2007)

İnek sütünün en önemli öğelerinden biri süt yağıdır. Süt yağı ineğin ırkı ile ilgilidir. Ancak; genetik süt yağında % 55 oranında etkili, bakım, besleme ve çevre koşulları da % 45 oranında etkilidir. Demek ki; genetik…

Süt Veriminde Pik Seviyesi (Kasım 2008)

Bilindiği gibi pik en yüksek nokta anlamına gelir.  Süt veren inekler doğumu takip eden günlerde sütlerini arttırarak en üst seviyeye çıkarırlar.  Sürü yönetimi bakımından süt veriminin kaç günde en yüksek seviyeye ulaşacağını,…

Süt Sığırcılığının A.B. Falı (Ocak 2006)

Avrupa Birliği'ne girmek için hevesliyiz. Görüşmelerin başlaması kararı alındı. Herkesin dediği gibi "zorlu" geçecek konuların başında tarım geliyor. Bunun içinde hayvancılık da var. Avrupa Birliği bizden bir çok konuda…

Süt Sığırcılığında Zincirleme Kazalar (Mart 2008)

Süt sığırcılığında yapılan ihmaller, küçük gecikmeler, basit yanlışlar ne yazık ki orada kalmaz ve giderek büyük boyutlara ulaşabilir.  Küçük problemler kartopu gibi büyüyerek karşımıza kocaman bir dert olarak çıkabilir. …

Süt Sığırcılığında Yeni Yaklaşımlar (MART 2007)

Süt sığırcılığındaki yeni yaklaşımları birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Topluca gözden geçirirsek; 1- Genetik gelişmeler 2- Barınaklar ve konfor 3- Uygun besleme teknikleri 4- Koruyucu hekimlik gibi alt başlıklar…

Süt Sığırcılığında Operasyonel Maliyet (Temmuz 2007)

Süt sığırcılığı işletmeleri sonuç olarak ekonomik operasyon gerçekleştiren işletmelerdir. Başka işletmeler gibi girdileri vardır, ürünleri vardır, paraya çevrilen ürünlerden elde edilen gelirleri vardır. Kar-zarar hesapları…

Süt Sığırcılığında, Döl Tutma Problemlerinin, Besleme ve Çevre Koşullarıyla İlişkisi

Özellikle ülkemizin batı bölgelerinde ve üstün genetik özelliklere sahip boğaların spermalarıyla ineklerin döllenmesini sağlayan çiftliklerde döl tutma konusunda bazı problemler görülmektedir. Buzağılar sürünün geleceği…

Süt Sığırcılığında Genetik Islah (Ekim 2007)

(26 Ekim 2007 tarihinde SÜT SIĞIRCILIĞI KURULTAYI'nda bildiri olarak sunulmuştur) (Konuyla ilgili sunumu indirmek için tıklayınız) Süt sığırcılığı tarımın bir üst kolu, sığırcılığın bir ihtisas alanı ve hayvansal…

Süt Sığırcılığı Sektörü- Veteriner Hekimlik ve Avrupa Birliği Hakkında Görüşler (Mayıs 2005)

Avrupa Birliğine girmeye aday olduğumuz bugünlerde, henüz girmesek bile artık AB müktesebatını takip eder durumdayız. Giderek her geçen gün daha çok uyum sağlamamız gerekecek. Öyleyse sektörümüze yönelik gelişmelerin neler…

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Başarılı Olması İçin ON EMİR (Ekim 2008)

    1-Dengeli rasyon uygula.   2-İneklere doğuma yakın günlerde ve lohusalığın ilk günlerinde profesyonel yardım sağla.   3-Sıcaklık stresini önle.   4-Klinik ve Subklinik hipokalsemiye karşı…

Süt Kalitesi

Kaliteli süt ekonomik anlamda ve sağlık açısından çok önemli bir üründür. Süt sığırcılığının ve süt sanayiinin gelecekteki anahtarıdır. Kaliteli süt herkese kazandırır. Kaliteli sütü üreten çiftçi iyi fiyat veren…

Sürü Yönetimi

Sürü yönetimi bildiğimiz konuların sırayla ve belli bir disiplinle yapılmasından ibarettir. Amaç kazançlı ve sağlıklı, ortalama ömrü uzun bir sürü yaratmaktır. Bugünün buzağıları yarının inekleri olacağına göre,…

Sürü Sahibinin Kontrol Paneli (Mart 2016)

SÜRÜ SAHİBİNİN KONTROL PANELİ Bir sütçü sürü sahibi işlerinin yolunda gidip gitmediğini nasıl anlar? Bir sürü sahibi ineklerini, düvelerini, buzağılarını emanet ettiği insanları nasıl kontrol eder? Bir sürü sahibi…

Susuz Sağım (Temmuz 2007)

Son yıllarda ABD'de mastitisle mücadelede uzmanlar az su kullanarak ve mutlaka memeyi kurulayarak sağıma hazırlık yapılmasını öğütlüyorlardı. Şimdi hiç su kullanmadan sağım yapılmasının daha yararlı olacağı konusunda…

Suni Tohumlama Zamanlaması

Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Suni Tohumlama Üzerine Bazı Öneriler (EKİM 2006)

Böyle bir konu başka ülkelerin de gündemine geliyor mu? Bilemiyorum. Ancak bizim gündemimize sıklıkla geliyor. Görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak defalarca bildirdik. Şu anda sektörün en eskisiyiz. Kimse "belki bir bildikleri…

Suni Tohumlama Uygulamasıyla Döl Tutmayan Hayvanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

1.Beslenme Enerji noksanlığı, protein-enerji dengesizliği, kuru dönemde bilinçsiz beslenme, sürünün genel durumu, kalitesiz kaba yem, vitamin-mineral noksanlıkları 2.Barınak koşulları Kapalı, boynundan bağlı ağır sistemleri,…

Suni Tohumlama Nedir?

Irk ıslahında en kolay ve dünyada en çok kullanılan yöntem Suni Tohumlama'dır. Suni tohumlama; kızgınlıktaki ineğin rahmine boğa tohumunun, özel bir aletle, bırakılmasıdır. Suni tohumlama ile üstünlüğü kanıtlanmış…

Suda Eriyen Vitaminler

Dosyayı açmak için tıklayınız.

Spermasını İthal Ettiğimiz Boğaların Özel İndekslere Göre Sıralaması

Sağlık İndeksi: Kızları az dert çıkaran, ayak ve bacakları düzgün, sağlıklı kızlar veren boğalar (sırasıyla). Oman Potter Touch Dutch Score Sanksrit Spicemaster Boone Marion Air-Time Warrior Doug Harry Augustine Geno Max     Komponent…

Sinek Mücadelesi (Kasım 2008)

Soru: Sütçü sığır çiftliklerinde sinekleri önleme metotları nelerdir?  ABD'deki çiftçilerin sinekle mücadele yöntemleri nelerdir? (Eylül 2008) Sütçü çiftliklerdeki sinek mücadelesinde en önemli nokta, yumurtlama (çoğalma)…

Sığırların Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi

Sığırların solunum yolu enfeksiyonları çok faktörlü hastalıklardandır. Stres faktörleri, viruslar ve bakteriler devreye girerek hastalığı oluştururlar. Bu yüzden tedavi akılcı bir seçenek değildir. Asıl olan korumadır.…

Sığırların Solunum Yolu Enfeksiyonları (Ekim 2008)

Sığırcılıkta çok rastlanan ve önemli hastalıklardan biri solunum yolu enfeksiyonudur.  Besicilikte ve buzağılarda özel önem taşıyan bu hastalık birçok etkenin bir araya gelmesiyle oluşur. Başlıca belirti öksürüktür. …

Sığırlarda Topallık ve Suç Ortakları

Süt sığırlarında topallık işletmelerin en büyük dertlerinden biridir. Topallık aynı zamanda başka problemlerin habercisi ya da işbirlikçisi de olabilir. Süt sığırlarında topallık çoğunlukla ayaklardan ve genellikle de…

Sığırlarda Solunum Yolu Enfeksiyonuna Karşı Koruma ve Tedavi

SIĞIRLARDA FİBRİNLİ PNEUMONİ (Lober Pneumoni=Kruppoz Pneumoni) Sığırcılıkta rastlanan en önemli hastalıkların başında gelir. Özellikle Besi Sığırcılığında Solunum Sistemi Hastalıkları en büyük…

Sığırlarda Meme Hastalıkları

Dökümanı açmak için tıklayınız.

Sığırlarda Kan İşeme

Sığırlarda kan işeme iki şekilde oluşur; 1.Hematuri 2.Hemoglobinüri Hematuri'de idrar bekletildiğinde ya da santrifüje edildiğinde dibinde çökelti oluşur. Hemoglobinüride bekleme ya da santrifüje edilme ile dipte çökelti…

Sığırlarda Kalıtsal Kusur ve Hastalıklar

Her ırk bazı genlerin taşıyıcısı olabilir. Modern DNA testleri son yıllarda bu tip genetik kusur ve hastalıkların tanınmasına yardımcı olmuştur. Bu genetik problemler resessif genlerle ilgili olup, buzağıya ebeveynlerinden geçmek…

Sığırlarda Heterozigot Kullanma Melezlemeleri Yaparak Ticari Besi Materyali Elde Edebiliriz

Sığırlarda kullanma melezlemeleri yapılmasının amacı heterozis'in üstünlüğünden yararlanarak besicilik için hızlı canlı ağırlık artışı sağlayan melezler elde etmektir. Tür azmanlığı oluşturma yöntemiyle karkas…

Sığırlarda Erken Embriyonik Ölüm (Aralık 2008)

Soru: Sığırlarda erken embriyonik ölüm nedir?  Sebepleri nelerdir? Fertilizasyon meydana geldikten sonra başarılı bir gebeliğin süresi, embriyo ve fetusun hayatta kalması ile belirlenir.  "Erken embriyonik ölüm" olarak karakterize…

Sığırlarda Besleme Hataları ve Besleme İle İlgili Hastalıklar

1- GENETİK ÖZELLİKLER VE ÇEVRE KOŞULLARI: İneklerin verimleri ırkına göre değişir. Yerli kara ırkı, boz ırk, kırmızı ırk gibi ırklar süt verimi az ırklardır. Besleme ve çevre koşulları ne kadar iyi olursa olsun ırk…

Sığırlarda Ani Ölümler

Her türlü perakut ve akut hastalık sığırlarda ani ölüme sebep olabilir. Burada " ani ölüm" deyimiyle sağlam bir hayvanın ölü bulunması kastedilmektedir. Böyle durumlarda aşağıdaki hastalıklar gözden geçirilmelidir.…

Sığırcılıkta Koruyucu Hekimlik Tablosu (Kasım 2017)

Solunum yolu enfeksiyonları - Aşılama (Pasteurella + Vira Shield 6 +  Somnus Aşısı + Pastomix 3) - Stres faktörlerinin engellenmesi - Trimic - Uygun barınaklar Mastitis - Uygun sağım teknikleri - Temiz ve Kuru - Teat…

Sığırcılıkta Antibiyotik Kullanımını Nasıl Azaltabiliriz? (Mart 2008)

Sığırcılıkta antibiyotik kullanımı, özellikle A.B ülkelerinde ve A.B.D'de, antibiyotik kalıntılarının et veya sütle insanlara geçebileceği endişesiyle kısıtlanmaya çalışılmaktadır.  Bu endişe son yıllarda ülkemizde…

Sığır Eti Üretimini ve Ekonomisini Etkileyen Belli Başlı Hayvan Hastalıkları

Sığır eti üretimini etkileyen başlıca hastalıklar arasında sığır vebası,şap,pasteurellosis ve kombine pneumoniler, leptospiroz, kan parazitleri, iç ve dış parazitler sayılabilir. Ancak ülkemizde lokal olarak görülen Şarbon…

Sığır Eti Üretimi Üzerine Bazı Görüşler (Kasım 2006)

Şirketimiz Ege Vet sektöre verdiği hizmetlerle bilinen bir kuruluştur. Özellikle ırk ıslahı ve koruyucu hekimliğin öncüsü olarak ülkede yepyeni bakış açıları getiren Ege Vet, aynı zamanda birçok ilklere imza atmıştır.…

Sıcaklık Stresi

Sığırlarda sıcaklık stresi süt verimini ve döl verimini kötü yönde etkiler. Ülkemizde soğuktan korkulmakla birlikte, sıcaklığın, özellikle 22°C'nin üzerine çıkan ortam sıcaklığının sığırlara ne derece zarar verdiği…

Sıcak İneklere Dokunur

Herkes tam tersini savunmakta olduğu halde, sıcak ortamların ineklerin sağlıklarına ve verimlerine olumsuz etki yaptığı bilimsel bir gerçektir. Bunları uzun zamandan beri dile getiriyoruz. Ancak kimse bize kulak vermiyor. En son olarak…

Serolojik testlerinde BVD Antikoru bulunan sütçü sığır sürüsüne, ölü BVD fraksiyonu içeren aşı yapılır mı? (Aralık 2008)

Soru: Serolojik testlerinde BVD Antikoru bulunan sütçü sığır sürüsüne, ölü BVD fraksiyonu içeren aşı yapılır mı (Türkiye'de canlı veya modifiye canlı virus fraksiyonları içeren aşıların kullanımı ve ithalatına izin…

Romanov Koyunu (Haziran 2018)

Dünyada ünlü prolific (üretken = çok yavru veren) koyun ırklarından biridir. Et ve yapağı üretiminde önemli bir ırktır.  Özellikle orijinal siyah yapağısı arzu edilen bir yapağıdır. Romanov koyunu "Kuzu makinesi" olarak…

Rasyona Değil İneğe Bak (Haziran 2015)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Rumen Bakterileri (İşkembedeki Yararlı Bakteri Türleri) (Ocak 2014)

Fibrobacter (Bacteroides) succinogenes Ruminococcus albus Ruminococcus flavefaciens Butyrivibrio fibrisolvens Clostridium lochheadii Streptococcus bovis Ruminobacter (Bacterodies) amylophilus Prevotella (Bacteroides) ruminocola Succinimonas…

Ruminant besleme diyetlerinde ham yağın önemi (Kasım 2008)

Soru: Ruminant besleme diyetlerinde ham yağın önemi hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Hayvan yem hammaddelerindeki ham yağ oranı, çoğunlukla ya eter ekstraktı ile ya da asit hidroliz yöntemleri ile ölçülür.  Söz konusu…

REP - MA - NUT (Ağustos 2008)

Bu başlık aslında sütçü sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerde sürü yönetiminin özetidir.  Reprodüksiyon'u yani üremeyi mastitisle mücadele ve hayvan besleme tekniklerini ifade eden bir kısaltmadır.  Bir süt sığırcılığı…

Rasyon Başka, Yem Başka

Bu başlığı okuyan şaşırabilir. Biz "Yem hammaddelerinin belli ve uygun oranlarda karıştırılarak hayvanlara verilmesine rasyon deriz" diye düşünmek mümkündür. Ancak; bilmek gerekir ki gerçek yem hayvanın boğazından geçendir.…

Paratüberküloz (Nisan 2016)(Susan Kerr)

PARATÜBERKÜLOZ (JOHNE'S DISEASE) Susan Kerr, Washington Eyalet Üniversitesi Öğretim Görevlisi- Klickitat Country, Yayın Tarihi: 2011 Sonbahar, CiltNo: Cilt.VI No.4 Paratüberküloz (Johne?s Disease), ruminantlarda bulaşıcı, tedavisi…

Profesyonel Yardım (Haziran 2014)

Bitkilere yardım ederiz.  Zamanı geldiğinde çapalar, budar, gübreleriz.  Aynı duyarlılığı inekler için de göstermeliyiz.   İneklere belli zamanlarda, bilinçli olarak yardım etmeye"profesyonel yardım" diyebiliriz.  İneklerin…

Pahalı Bir Hastalık: Ketosis (Şubat 2014)

Ketosis, diğer adıyla asetonemi ineklerde görülen ve çiftliklere çok pahalıya malolan bir hastalıktır. Doğum sonrası enerji eksikliği sebebiyle ortaya çıkan Ketosis sütün ve süt proteininin azalması, zayıflama, döl tutmama…

PİKA (Mart 2014)

Pika, yiyecek olmayan maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hayvanlarda ve özellikle bağırsak paraziti bulunan, dolayısıyla demir eksikliği bulunan çocuklarda görülen bir hastalık olarak bilinir. Pika hastalığı…

Probiyotikler

Alıntı yapılan kaynaklar: 1. Ruminantlarda Probiyotiklerin kullanımı ve Rumene etkileri, Devrim Sarıpınar, Nesrin Sulu, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi Volume 11 / Sayı 1 / 2005 2. Hayvan Besleme, Nihat Özen, Figen Kırkpınar,…

Piedmentosa

BU İLGİNÇ SIĞIR IRKINI TANIYALIM Piedmentosa (piedmontese) etçi sığır ırklarından biridir. Ana vatanı kuzey İtalya'da Alp dağlarıdır. Ancak ataları Pakistan kökenli sığırlardır. Diğer etçi sığır ırklarına göre inekleri…

Peynir altı suyu kullanımı (Mart 2009)

Soru: Peynir altı suyu olduğu gibi, yani sıvı olarak, buzağıların ya da ineklerin yemlerinde kullanılabilir mi? Peynir altı suyu, ABD'de pastörize edilerek buzağı yetiştiren çiftliklerde kullanılmaktadır. Peynir altı suyunu…

Pedigri Sözlüğü (YENİ) (Ağustos 2009)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Pedigri Sözlüğü

LİNEER TİP DEĞERLENDİRME Daughter: Kızı TPI Toplam Performans (Verim) Endeksi PTA Milk (lbs) Önceden Tahmin Edilen Aktarma Yeteneği Süt (libre) PTA Protein (lbs) Önceden Tahmin Edilen Aktarma Yeteneği…

Partikül Seperatörü Hakkında Teknik Bilgi

1.AMAÇ: Rasyon ve yemlemede faydalanmak üzere bu ayrıştırıcı kutuyu kullanmak 2.KAPSAM: Gidilen yerlerde ilgili müşteri / çiftlikteki rasyon ve yemlemede ayrıştırma konusu olan her durumu kapsar. 3.SORUMLULAR: Çiftlik ? Birlik…

Onca Buzağı Kaybı Varken (Şubat 2018)

Ülkemizde buzağı kayıpları döl kayıplarıyla başlıyor.  Son günlerde çok miktarda soru alıyorum.  Yavru atma, erken doğum, ölü doğum, döl tutmama, dönme.  Hiçbir soru sahibi laboratuvar tahlili yaptırmamış.  Ama soru…

15 Soruda Otovaksin (Aralık 2014)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Obez İnek (Temmuz 2011)

Süt sığırcılığı yapan işletmelerin en büyük problemlerinden biri de aşırı yağlanmış, obez ineklerdir.  Eğer vücut kondüsyonu açısından bakarsak, kondüsyon skoru 4 veya 5 olan inekler " obez inek" olarak adlandırılır. …

Ovarium'un Lokal ve Hormonal Düzenleyicileri - Damarlaşma Faktörleri

Yumurtalıklarda folliküller ve Corpus Luteum (CL) şekillenirken oluşan en önemli olay damarlaşmadır. Vücutta bu tip bir damarlaşma (Angiogenesis, Vasculogenesis, vascular expansion) sadece tümör oluşumlarında ve ovarium aktivitelerinde…

Organik Hayvancılık (Ağustos 2006)

Organik tarım ve organik hayvancılık son günlerde epeyce söylenir olmuştur. Zaten organik olsun ya da olmasın Avrupa Birliği rezidüler (kalıntılar) konusunda son derece duyarlı davranmakta, Avrupa Topluluğu ülkelerinde bitkisel…

Olmazsa Olmaz (Kasım 2008)

Süt sığırcılığında "olmazsa olmaz" ları sıralarsak, önümüze on maddelik bir liste çıkar.  Bunları sonuna kadar okuyan biri "biz böyle yapmıyoruz, ama yine de oluyor" diye düşünebilir. Süt sığırcılığında ana…

Neleri Öğrenemedik (Haziran 2017)

Yıllardan beri elime geçen her türlü olanağı kullanarak doğru bilgileri hayvan sahiplerine anlatmaya çalışıyorum.  Gazete, dergi, TV, broşür, web sayfası, sosyal medya ve benzeri iletişim araçlarıyla yetiştiricilere ulaşmaya…

Neospora Caninum - World Wide Sires Universitesi (Ekim 2011)

Bir  çiftlikte 150 baş  sağmal inekten  15  gün içinde  17  adedi  yavru atmış ,  kan tahlilinde  Neospora  Caninum teşhis  edilmiş. Sorular; Kan tahlilinde hasta  çıkan inekleri  ne yapalım? Tekrar tohumlanabilir …

Myostatin (Mayıs 2018)

Myostatin kas yapmayı sağlayan bir protein.  Vücutta Myostatin geni ile yönetiliyor.  Ancak; bu genin kontrol altında kalması lazım.  Yoksa insan ve hayvan vücudu kastan görülmez hale gelir. Myostatin geninin aktivitesini ve aşırı…

Mastitisli Süt (Kasım 2017)

Bana en çok sorulan sorulardan biri de "mastitisli sütü buzağılara içirebilir miyim?" sorusudur. Bu konuda benim yanıtım her zaman "hayır" olmaktadır. Duruma iki yönden bakmak gerekir. Birincisi, mastitisli süt denilen sıvı…

Mutlu İnekler İdeal Süt Sığırcılığı İşletmesi'nden Gelir ! (Haziran 2017)

ABD'de bir süt sığırcılığı işletmesinin girişine asılan bu yazı sürü yönetiminin önemli konularına değiniyor. Buzağılamadan sonra anne inek, yavrusunu yalama içgüdüsü ile temizlemeye başlar.  Bu sayede, buzağıda…

Macaristan'da ve Ülkemizde Sığırcılık (Mayıs 2016)

Macaristan'da ve Ülkemizde Sığırcılık Geçen hafta Macaristan'daydım.  Bir dizi toplantı ve seminere katıldım.  Bunlardan biri Macaristan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği CEO'su Laszlo Bognar'ın sunumuydu.  Sunumu…

Mastitis Üçgeni (Mart 2016)

   03.03.2016 MASTİTİS ÜÇGENİ İneklerin meme yangıları, yani mastitis bir üçgenin içinde yer alır.  Üçgenin köşelerinden birinde inek ve çevresi, diğerlerinde ise sağımcı ile sağım makinesi vardır. Mastitis…

Mavi Dil Hastalığı

Ruminantların (geviş getiren hayvanların) viral bir hastalığıdır.  Reovirus ( Reoviridae) familyasından Orbiviruslar tarafından oluşturulur.  Koyun ve keçilerde yaygın olarak, sığırlarda da daha az belirtiyle görülür.  Bulaşma…

Montbeliard Sığır Irkı

30.10.2015 Montbeliard Sığır Irkı Fransa'da Holstein ırkından sonra, popülasyon olarak ikinci sırada bulunan, Kırmızı-alaca sığırlardır. Montbeliard (Montbeliarde) sığırları aslen Franco-Swiss (Fransız-İsviçre) ırkı…

Montafon İneği (Mayıs 2015)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Mikrodalga Fırın İle Yemlerde Kuru Madde Tayini (Kasım 2013)

Kuru Maddesini bilmek istediğimiz yemden (Silaj-TMR) bir miktar alınır ve tartılır.  Mikrodalga fırına konulur.  Mikrodalga en yüksek derecede 5 dakika çalıştırılır.  Çıkarılıp tartılır.  Tekrar 1 dakika daha mikrodalgaya…

Mandalarda Suni Dölleme (Kasım 2013)

Ülkemizde kırk yıl önce 1 milyon 250 bin baş olan manda sayısı yüz bin başa kadar düşmüştür. Halbuki bol yağlı olmasına rağmen sütü kolesterolsüz olan mandanın kaymağı sevilerek tüketilmektedir.  Manda eti de yine kolesterolsüz,…

Merada Süt Sığırcılığı (Eylül 2013)

Bu bir olanak ve tercih konusudur.  Meranın ıslah edilmiş olması, doğal olarak, çok önemlidir.  İneklerin memelerine zarar verebilecek diken, pıtrak, ayaklarına zarar verebilecek arazi yapısı merayı kullanmamızı kısıtlar. Merada…

Manda ve Manda Sütü (Ağustos 2012)

Manda deyince ülkemizde kaymak, İtalya'da ise mozzarella akla geliyor.  İtalya'da mozzarella ve dolayısıyla manda sütü o kadar değerli ki, mandaya "Siyah Altın" adını vermişler. İncelendikçe çok değerli olduğu daha iyi…

Mortellaro Hastalığı (Digital Dermatitis) (Ağustos 2011)

Özellikle sütçü ineklerde, iki tırnağın birleştiği yerde görülen, çok etkenli bir tırnak yangısıdır.  Ağrı, şişlik ve topallıkla ortaya çıkan bu hastalık İtalyan bilim adamı Mortellaro'nun adıyla anılır.  Mortellaro…

MILC (Nisan 2011)

MILC bir kısaltma.  Okunuşu itibariyle İngilizce "süt" demek olan milk'i çağrıştırıyor. Gerçekten de süt ile ilgili bir program. MILC İngilizce Milk Income Loss Contract kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. …

Mineral ve İzmineraller

Kalsiyum Fosfor (Ca/P); ineklerin sağlığı, performansı, süt verimi, gebeliği ile ilgili minerallerdir. Belli bir oran içerisinde bulunmalıdırlar. Kalsiyum kemik ve dişlerin gelişimi, kan pıhtılaşması ve kas kontraksiyonları…

Mikoplazma Kılavuzu (Meme Doktoru - Dr.Andrew P.Johnson - Wisconsin/ABD)(Mayıs 2008)

Mikoplazma, sığırlarda mastitise sebep olan bulaşıcı bir organizmadır.  Hayvanlar hastalanmaz, ilaçla tedaviye yanıt vermez ve enfeksiyon genellikle bir meme lobundan diğer bir meme lobuna yayılır.  Mikoplazma, hayvanlarda solunum…

Mısır ve Yan Ürünleri

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Mastitisin Önlenmesi için MASTİVAC Etkinlik Çalışması (Aralık 2008)

Staphylococcus aureus ile Enfekte Sürü. Giriş Son yıllarda, klinik mastitis olgusu, sadece klinik yönüyle değerlendirilip bireysel bir sorun olmaktan çıkıp, süt kalitesi açısından anahtar faktör olma yönünde değişim…

Mastitisle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

Mastitis süt sığırcılığında ve süt işleme sanayiinde, dolayısıyla ülke ekonomisinde büyük kayıplara sebep olan, önemli bir hastalıktır. İnek memesinin kendi doğal savunma mekanizmaları olmakla birlikte, bu anatomik, hücresel…

Mastitisle Mücadelede Ön Daldırma Solüsyonları (Mayıs 2008)

Sütçü Sığır işletmelerinin en başta gelen sorunlarından biri mastitis yani meme iltihabıdır.  Görünen meme iltihaplarından daha fazla gizli mastitisler problemin başını çekmekte, derecesine göre %25 oranında süt kaybına…

Mastitis Kontrolünde Kritik Noktalar (CHECK-LİST)

1- Tank sütünde SHS ( Somatik Hücre Sayısı) kaçtır ? 2- Aylık Klinik Mastitis oranı kaçtır ? (%) 3- İklim nasıldır ? 4- Doğum bölümü nasıldır ? 5- Meme uçlarında yüzük tarzı sertleşme veya yaygın hiperkeratosis…

Leptospirosis (Ağustos 2016)

Leptospirosis; L.canicola, L.grippotyphosa, L.hardjo, L.ictero-haeamorragiae ve L.pomona' nın oluşturduğu zoonoz bir hastalıktır. Sığırcılık işletmelerinde Leptospirosis hem buzağıların hem de yaşlı sürünün ortak bir enfeksiyöz…

Listeriosis (Haziran 2016)

Listeriosis Listeria monocytogenes adı verilen gram pozitif bir mikroorganizma tarafından oluşturulan, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli bir hastalıktır. Listeria monocytogenes çevre koşullarına çok dayanıklı bir…

Lindell Whitelock İşletme Ziyaret Raporu (Haziran 2015)

İşletme Ziyaret Raporu Türkiye, Haziran 2015   Lindell Whitelock Teknik Danışman World Wide Sires Giriş ve Metot: İşletmeye ziyaret amacımız, koşulları ve operasyonu gözden geçirip işletmenin daha karlı hale geçmesi…

Lasko Mağarası (Ağustos 2014)

Uzun zamandan beri gidip görmeyi arzu ettiğim Lasko (Lascaux) mağarasına geçtiğimiz günlerde gidebildim.  Fransa'nın Akitanya Bölgesinde, Montignac kasabasına yakın Vezere vadisinde yer alan mağaranın içinde 17 bin yıl önce…

Loğusa İnekleri Destekleyelim (Haziran 2013)

Yeni doğum yapmış ineklerin bilinçli olarak desteklenmeye ihtiyaçları vardır.  Kuru dönemden yeni çıkmış, yavrusu için memelerinde ağız sütü hazırlamış, birçok çaba ile doğum yaparak yorulmuş, çok süt beklediğimiz,…

Limousin - Etçi Sığır Irkı (Eylül 2013)

Limousin (Limozin) Fransa kökenli, ünlü etçi sığır ırklarından biridir.  Fransa'nın güneyinde tarih öncesi, tahminen 20 bin yıl önce, çizilmiş mağara resimlerinde görülen sarı renkli, arkaya doğru uzun yapılı ineklerin…

Lactovac - Mastivac Karşılaştırması

Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Limousin (Etçi Sığır Irkı)

Fransa kökenli bir ırktır. Adını Fransa'daki Limousin bölgesinden almıştır. Limousin sığır ırkının tarihinin Avrupa kıtası kadar eski olduğu söylenmektedir. Irkın ilk resmi kabul tarihi 1854 yılıdır. Limousin ırkında…

Leptospirosis

Leptospirosis; L.canicola, L.grippotyphosa, L.hardjo, L.ictero-haeamorragiae ve L.pomona' nın oluşturduğu zoonoz bir hastalıktır. Sığırcılık işletmelerinde Leptospirosis hem buzağıların hem de yaşlı sürünün ortak bir enfeksiyöz…

Laboratuvarsız Olmaz (Şubat 2009)

LABORATUVARSIZ OLMAZ Çiftlik hayvanlarının sürü yönetiminde, teşhis, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerinde laboratuvarın yardımı kaçınılmazdır.  Yapılacak laboratuvar analizlerinin yol göstericiliğinde karar vermek takip…

Koyunlarda Baş Şişmesi (Ağustos 2018)

Koyunlarda baş bölgesindeki şişme (ödem) birçok hastalığın belirtisi olabilir. Koyunların başı şişerse akla gelebilecek hastalıklar şunlardır; Klostridyum novyi enfeksiyonları, Mavi dil hastalığı, Aktinobasilloz, apse,…

Kullanma Melezlemesi İle Kasaplık Dana Elde Etmek (Özet Bilgi) (Temmuz 2018)

Kullanma melezlemesi etçi ırkları birbiriyle melezleyerek besiye ve kasaba uygun dana elde etmeye yarayan bir yöntemdir.  Damızlık elde etmek için yapılan çalışmaların tam tersidir. Sırrı; etçi ırkların iyi özelliklerini…

Koyun ve Keçilerde Dermatofilosis

Keçilerde özellikle yüzde yaralarla, koyunlarda ise tüylerin topaklaşmasıyla ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Koyunlarda "topak yün hastalığı" adı verilir. Etkeni aktinomiset grubundan gram pozitif bir bakteri olan Dermatophilus…

Koyunlarda Scrapie Hastalığı (Haziran 2018)

Scrapie koyun ve keçilerde merkezi sinir sisteminde yıkımlanmalara sebep olan, ölümcül bir hastalıktır. Beyinde sünger benzeri oluşumlara sebep olur.  Bu grup hastalıklara TSE = Transmissible Spongiform Encephalopathy adı veriliyor. …

Koyunlarda Diş Gıcırdatma (Nisan 2018)

Koyunlar diş gıcırdatıyorlarsa, bu bir belirtidir.  Dişini gıcırdatan koyun derdini anlatmaktadır.  İştahsızlık, inleme, tireme gibi, bu da hastalık belirtilerinden biridir. İyi bir muayene ile asıl derdi bulmak gerekir. Diş…

Kırmızı Et Çalıştayı (Şubat 2018)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 17-19 Ekim 2014 tarihinde Kızılcahamam'da düzenlediği Kırmızı Et Çalıştayının, Besi Dönemleri ve Besi Maliyeti çalışma grubunda yapılan mevcut durum tesbitinde sorunlar aşağıdaki…

Kripto (Şubat 2018)

Kripto Cryptosporidium parvum tarafından oluşturulan Criptosporidiosis hastalığının kısaltılmış ismi.  Cryptosporidium parvum bir protozoa, yavrularda, özellikle buzağılarda, bazen kuzu ve oğlaklarda şiddetli, aşırı sulu ishale…

Karın Şişkinliği Yapmayan Ot (Ocak 2018)

Özellikle yurtdışında, ABD'de mera ıslahında kullanılan, yapay mera oluştururken ekilen bir ot çok dikkat çekici. Gazal Boynuzu.  Onlar Birdsfoot trefoil diyorlar.  Latincesi, Lotus corniculatus.  Araştırınca ortaya çıktı…

Koyunların Enzootik Yavru Atma Hastalığı (Kasım 2017)

Koyunlarda görülen Chlamydophila abortus enfeksiyonudur. Chlamydophila abortus ( Chlamydia psittaci) koyunların yavru atması veya ölü doğum ile sonuçlanan, Ovine Enzootic Abortion ( OEA) veya Enzootic Abortion of Ewes  (EAE) adı verilen…

Koşulları Değiştirmek

Çiftliklerde karşılaşılan  bazı hastalıkların çözümünde akla ilk gelen antibiyotik kullanmak oluyor.  Gördüğüm kadarıyla hiç kimse koşulları değiştirmek ile ilgilenmiyor.  Koşulları değiştirmek akıllara gelmiyor. …

Koyunlarda Sarılık (Ağustos 2017)

Sarılık belirtidir.  Öncelikle göz yuvarlağının ve konjunktivanın sararması ile göze çarpar.  Tüm dokular sararır.   Safranın içindeki madde olan bilirubin'in birikmesi ve kana karışması sarılığa sebep olur. Arkasında…

Keçi Vebası (Temmuz 2017)

Etkeni virüs olan bu hastalık küçükbaşların vebası, koyun - keçi vebası, küçük geviş getirenlerin vebası =PPR olarak bilinir.  Daha çok keçilerde görüldüğü için "Keçi Vebası" denilmekle birlikte, hastalık koyunlarda…

Kör Doğan Buzağılar (Haziran 2017)

Sığır yetiştiriciliği yapan çiftliklerde, ne yazık ki, bazen buzağıların kör olarak doğduklarını biliyoruz. Amaurosis = Bakar Körlük diyebileceğimiz bu bozukluk büyük oranda buzağının emmek için annesinin memesini bulamaması…

Koyunlarda Sınır Hastalığı (Haziran 2017)

Koyun ve keçilerin viral bir hastalığıdır.   Border Disease, Hairy  shaker veya  Fuzzy lambs disease adıyla bilinir.  İngiltere'de 1959 yılında Galler sınırındaki koyunlarda görülen problemler üzerine yapılan araştırmalar…

Kız Görme Turları (Haziran 2017)

Dünya çapında boğa sperması satan genetik firmaları kız görme turları düzenliyorlar.  Özellikle ABD'den tüm dünya ülkelerine sperma ihracatı yapan firmalar daha sonraları spermaları alıp kullanan ülkelerden bayilerini ve…

Koyun ve Keçilerde Apse Hastalığı (Mayıs 2017)

Koyun ve keçilerde apse oluşmasında akla ilk gelen, her zaman, Kazeöz Lenfadenitis (CL, CLA) ya da koyun pseudotüberkülozu denen hastalıktır.  Yetiştiriciler arasında çıban, cırtlak veya çatlak olarak bilinir.  Etkeni Corynebacterium…

Koyunların Delibaş Hastalığı (Şubat 2017)

Koyunların kendi etrafında dönmesi ile ortaya çıkan,  parazitik bir hastalıktır. Halk arasında Delibaş Hastalığı, bazen de dönmeç adı verilen bu hastalık bir köpek tenyası (şerit) olan Taenia multiceps'in larvasının koyun…

Koyun ve Keçilerin Ağızlarında Yara (Şubat 2017)

Koyun ve keçilerde ağızda yaralar ile ortaya çıkan birçok hastalık vardır.  Diğer belirtiler ile bir arada değerlendirilmezse hastalıklar birbirleriyle karıştırılabilir. O yüzden ağız yaraları ile seyreden hastalıklarda…

Kanlı Süt (Ağustos 2016)

Bazen yeni doğum yapmış düve veya ineklerin sütlerinin kanlı olduğu görülür.  Hemolactia adı verilen bu olgular çoğunlukla memedeki kılcal damarların çatlaması sonucunda ortaya çıkar. Memelerin aniden sütle dolarak gerilmesi,…

Keneler (Ağustos 2016)

Keneler insan ve hayvanlar için en tehlikeli dış parazitlerdendir.  Literatür bilgisine göre ; Dünyada 900 civarında , ülkemizde ise 46 çeşit kene türü bulunmaktadır. Hayvancılık ile uğraşanlar keneleri bilirler.  Hayvancılıkla…

Kırmızı Ette Tavan Fiyat Çıkmazı (Prof. Dr. Hazım Gökçen)

Kırmızı et sorunu Türkiye'de uzun yıllardan beri var olan bir sorundur. Geçmişte de Belediyeler kırmızı et fiyatları artmaya başlayınca narh yani tavan fiyatı koymuşlar, Devlet de kırmızı et ithal etmiştir. Ne var ki geçen…

Keçi Sütü (Kasım 2015)

19.11.2015 Son yıllarda ülkemizde bol sütlü Saanen keçilerinin artması keçi sütünün yeterince bulunması sonucunu doğurmuş, süt miktarı yeterli olunca gerekli hammaddeyi sağlayan işletmeler keçi sütünü ve keçi sütünden…

Kırmızı Et Fiyat Artışının Önlenmesine Yönelik Öneriler

Kırmızı et fiyatları son iki yıldan beri yukarı gitti. Zikzak bile çizmedi. Yükseldi. Kırmızı et? te maliyeti oluşturan 2 girdi vardır. Biri dana , diğeri ise yemdir. Dana karkas fiyatları son iki yılda %25 artış gösterdi.…

Koyunların Akciğer Kanseri

Koyunların Akciğer Kanseri Koyunların virus etkenli, kronik bir hastalığıdır.  Keçilerde de görülür.  Bu hastalığa "nefes nefese kalma" hastalığı denebilir.  Zaten ilk defa bu şekilde teşhis edildiği için "Jaagsiekte" hastalığı…

Kasaplık Dana ( Temmuz 2015)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Kış Aylarında Besicilik (Aralık 2014)

Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Kurudaki İnekleri Serinletelim (Temmuz 2014)

Sağılmakta olan ineklerin yaz aylarında süt verimleri sıcaklık stresinden dolayı azaldığında, inekler sahiplerine ilk kötü sinyali vermiş oluyorlar.  Bu durum yaz ayları boyunca ve hatta takip eden aylar boyunca ineklerin başına…

Kobalt (Co) (Şubat 2014)

Geviş getirenlerde, B12 vitamininin sentezi için gerekli mineraldir. Yemlere kobalt katılması; anemi' yi (kansızlık) önler. Kobalt'ın; ketosisi, ısı stresini, zayıflamayı, döl tutma oranındaki düşüşü engelleyici etkileri…

Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesi (Ocak 2014)

Kuzu ve oğlak kayıpları ülkemizin en önemli problemlerindendir.   Büyük zararlara sebep olduğu bilinmektedir. Kayıplara sebep olan hastalıkları saydığımızda sorunun ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  Bu…

Koyun ve Keçilerin Meme Yangıları (Mart 2013)

Süt sığırcılığında olduğu gibi sütçü tip koyun-keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerde de meme yangıları (mastitis) başlıca sorunlardan biridir. Sütçü sığırlarda mastitise sebep olan mikroorganizmaların çoğunluğu, …

Koruyucu Hekimlik ve Aşılama Programı (Ocak 2013)

Buzağı doğar doğmaz; -Hazır antiserum uygulanır -Göbek kordonu iyotlu bir solüsyona batırılır. -Ağız sütü içirilir. -Buzağı annesinden ayrılarak temiz ve kuru bir yere konulur. 12. Hafta (Buzağı 3 ayını doldurduğunda) -Öksürük…