MILC bir kısaltma.  Okunuşu itibariyle İngilizce “süt” demek olan milk’i çağrıştırıyor. Gerçekten de süt ile ilgili bir program.
MILC İngilizce Milk Income Loss Contract kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma.  Süt Gelir Kaybı Sözleşmesi anlamına geliyor.  Amerika Tarım Bakanlığı Çiftlik Hizmetleri Ajansının (USDA-FSA) bir programı.  Bu program ülke içinde süt fiyatları belli bir seviyenin altına düştüğünde süt üreticilerinin zararlarını karşılamak için düzenlenmiş.  Diğer yandan programın bir yem kısmı var.  Eğer yem fiyatları belli bir rakamın üzerine çıkarsa yine süt üreticisinin kaybı karşılanıyor.  MILC programı ihtiyaçlardan ortaya çıkmış ve pek çok küçük -orta büyüklükteki süt işletmelerinin, bu işle uğraşan ailelerin desteklenmesi için yararlı olmuş.
MILC 2002 yılında bir yasal düzenlemeye kavuşturularak süt ve yem için alt sınırlar belirlenmiş.  MILC programı uyarınca 2007-2010 yılları arasında bugüne dek Federal Bütçeden 3,5 milyar dolar ödeme yapılmış.
Ödemeler için süt fiyatında Boston 1. sınıf süt fiyatı taban fiyat olarak alınıyor.  Yem de ise; %16 proteinli süt yemi fiyatı ile yonca fiyatı baz alınıyor.  Ödeme talep edilen ayın kanıt olabilecek belgeleri ilgili kuruluşa sunuluyor.  En geç 60 takvim günü içinde ödemenin gerçekleşmesi yasal olarak güvence altına alınmış durumda.  Yem fiyatının belirlenmesi için de mısır, soya fasulyesi fiyatlarının oransal olarak yeme giriş fiyatları göz önüne alınıyor.
Süt üretimi yapan çiftçiler eğer isterlerse kooperatifleri bu paranın alınması için vekil tayin edebiliyorlar.
Bu gelir kaybı karşılama programının yıllık üst seviyesi var. O seviye aşılmamak koşuluyla ödeniyor.  Dolayısıyla çok büyük işletmeler bu yıllık seviyeyi çabuk aşabilecekleri için program daha çok küçük ve orta işletmelerin sektör içinde kalmasını amaçlayan şekilde planlanmış oluyor.  Ayrıca çiftlik dışı gelirleri 500.000 Doları geçen işletmeler bu programdan yararlanamıyor.  MILC programı bir sınırlama daha getirerek ” büyük işletmeler bundan yararlanmak üzere çiftlik büyüklüklerinde yeniden düzenleme yapamazlar” diye bir madde ilave etmiş.
En son yaptığım ABD seyahatinde incelemeye çalıştığım MILC programının çok ayrıntısı var.  Üzerinde çalışılırsa belki ülkemize uyarlanabilir.  Bir sağmal inek rasyonunun optimum fiyatıyla, süt fiyatı için baz oluşturacak fiyat çalışması yaparak işe başlanabilir.
Bu bilgilerin ışığında bir takım fikirler geliştirilebilir.  Üreticilerimizin bu tip desteklere ihtiyacı vardır. MILC programına gerek yukarıdaki web sitesinden, gerekse internet arama motorlarından kolaylıkla ulaşmak mümkündür.
Yukarıdaki köşe yazımı 2011 yılında kaleme almıştım. Bu günlerde çiğ süt / yem paritesinin bozulması sebebiyle bu konunun tekrar gündeme geldiğini düşünerek yazıyı bir kez daha yayınlamayı uygun gördüm. Yararlı olabileceğini düşünüyorum.

Tahir S. YAVUZ

Ata Fen yeni bir aşı projesinin başlangıç toplantısını şirket merkezinde gerçekleştirdi.

TAGEM projesi olarak onaylanan Koyun pseudotüberkülozu, Kazeöz Lenfadenitis, yetiştiriciler arasında ise çıban, cırtlak, çatlak olarak bilinen apse hastalığına karşı aşının ticari olarak yapılması konusundaki ilk toplantıya İzmir, Aydın, Manisa Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, TAGEM’den, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünden yetkililer katıldılar.

Toplantıda ayrıca İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstititüsü Müdürü Dr. Deniz Soysal ile Veteriner Hekimi Cemal Dayanıklı, Garanti Bankası yetkilileri, De Laval firması yetkilileri, Aydın ve Manisa Koyun, Keçi Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundular.

Tahir S. Yavuz açılış konuşmasında “Hoş geldiniz” diyerek, katılanlara teşekkür etti.  Yavuz; “fakültede okurken adını bilmediğimiz ikinci bir mikroorganizmanın koyunlarda apse oluşumundaki rolünü Prof. Dr. Serdar Diker sayesinde öğrendik.  Bu aşıyı otovaksin, yani özaşı olarak yaptık. Şimdi de ticari aşı olarak geliştireceğiz” dedi.

Toplantı daha sonra Ahmet Gedik, Dr. Mestan Özyer ve Prof. Dr. Serdar Diker’in teknik sunumlarıyla devam etti. Prof. Dr. Diker bu çift etkenli Kazeöz Lenfadenitis aşısının Dünya da tek olduğunu bildirdi.

Otovaksini (Özaşıyı) kullanan Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü yetkilileri aşıyı uygulamadan önce sürüde yayılım oranı %40 olan hastalığın, aşıdan sonra yayılım oranının %1.5’a gerilediğini, koyun ve koçlarının damızlık değerlerinin arttığını belirttiler.

Katılımcılar aşının ticari olarak biran önce piyasaya verilmesini dört gözle beklediklerini, bu çift etkenli aşının ülkemize ve sektöre çok büyük yararlar sağlayacağını ifade ettiler.

Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız